دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول
  • ۱-چگونه مقاله خود را برای فصلنامه تحلیل بازار سرمایه ارسال کنم ؟ ۲-چگونه مقاله ارسالی را پیگیری کنم ؟ ۳-چگونه می‌توانم با مدیران و پرسنل نشریات در تماس باشم؟ ۴-چگونه می‌توان نامه پذیرش مقاله را دریافت کرد؟ ۵-اخذ پذیرش مقاله چقدر زمان خواهد برد؟