دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول

 

دستورالعمل های تدوین مقاله

فصلنامه تحلیل بازار سرمایه با هدف فراهم کردن و ایجاد محیطی علمی برای پژوهشگران در حوزه دانش مالی و مباحث بین رشته ای مرتبط یک منبع علمی برای تولید، اشاعه و معرفی یافته‌ها و نتایج پژوهش‌های علمی می باشد. از نویسندگان محترم تقاضا می شود در تهیه و تنظیم مقالات خود نکات زیر را رعایت نمایند. 

فایل تضاد منافع را می توانید از اینجا دریافت نمایید.

الف- شرایط علمی

1. مقاله نتیجه‌ی کاوش‌ها و پژوهش‌های علمی نویسنده یا نویسندگان باشد.

2.  مقاله دارای اصالت و ایده‌ی تازه باشد.

3.  در مقاله باید روش تحقیق علمی مدون رعایت شود و از منابع معتبر و اصیل طبق استاندارد استفاده گردد.

4. مقالات باید از نوع پژوهشی، تحلیلی و نقد اصیل باشد و حداکثر در 25 صفحه تنظیم گردد. بنابراین ترجمه و گردآوری در حوزه‌ی کار این مجله نمی‌باشد.

ب- شرایط نگارش

 1.متن مقاله و نیز فهرست منابع با فاصله عادی بر روی کاغذ معمولی (A4) و با رعایت 4 سانتی‌متر حاشیه چپ و راست و 5 سانتی متر حاشیه بالا و پایین با قلم لوتوس 13 و چکیده با قلم لوتوس 12 و فاصله بین خطوط 1 تایپ و تنظیم گردد. در ضمن مقاله بیشتر از 25 صفحه نباشد.

2.عنوان مقاله، نام نویسنده، و سازمان وابسته روی جلد مقاله نوشته شود.  همچنین چکیده مقاله حداکثر در 250 کلمه به زبان فارسی و دست کم چهار واژه کلیدی در زیر چکیده داده شود. چکیده انگلیسی با قلم Times New Roman 10  تهیه گردد.

3.مقاله باید ساختار علمی لازم را داشته باشد. به‌عنوان نمونه، یک مقاله تجربی باید دست کم دارای مقدمه،مبانی نظری و پیشینه پژوهش، شیوه پژوهش، یافته‌ها و تحلیل، بحث و نتیجه‌گیری، یادداشت‌ها و منابع باشد.

4.عنوان‌های اصلی مقاله(مقدمه-مبانی نظری-پیشینه تحقیق...) در سمت راست صفحه درشت و سیاه آورده شوند و با اعداد 1، 2 ... مشخص گردند. عنوان‌های فرعی با قلم معمولی نوشته و از سر سطر آغاز شوند و سطر مجزایی تشکیل دهند و به صورت 1. 1، 2. 1 ... نشان داده شوند. عنوان‌های جزیی‌تر از سر سطر آغاز و با دیگر مطالب در یک سطر آورده شوند و برای نمونه با رقم‌های 1. 1. 1، 2. 1. 1 مشخص شوند.

5.جدول‌ها در داخل متن ارائه شوند و عنوان جدول‌ها به صورت روشن و گویا در بالای آنها ذکر گردند. اگر جدولی اقتباسی است، نشانی آن را در زیر جدول داده شود.

6. تصاویر و یا نمودارها در داخل متن شماره‌گذاری گردند.

7. شیوه منبع نگاری بر حسب روش APA ارائه شود.

8. یادداشت‌ها، برابر مفاهیم و همچنین نام‌های خارجی با ذکر شماره در داخل متن در پایان مقاله قبل از منابع آورده شود.

9.هرگونه سپاسگزاری از افراد یا مؤسسات در پایان مقاله قبل از یادداشت‌ها آورده شود. شماره صفحه به فارسی باشد.

10.شماره صفحه های مقاله به فارسی در پایین و  وسط صفحه قرار بگیرند.

11.فرمت منبع دهی باید به صورت زیر باشد

گروه.....،واحد......،دانشگاه آزاد اسلامی،شهر،ایران.