دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول

فصلنامه  تحلیل بازار سرمایه ایجاد محیطی علمی برای پژوهشگران در حوزه دانش مالی و مباحث بین رشته‌‎ای مرتبط با ان می‌باشد، تا آخرین یافته‌های علمی در ارتباط با حوزه‌های مربوطه خود را با یکدیگر به اشتراک گذارند. امید است که این فصلنامه باعث ارتقای سطح علمی پژوهشگران گردد. به منظور نیل به این هدف، از پژوهشگران درخواست می شود که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای  فرایند داوری و چاپ به این فصلنامه ارسال نمایند.