دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول

فصلنامه تحلیل بازار سرمایه ایجاد محیطی علمی برای پژوهشگران در حوزه دانش مالی و مباحث بین رشته‌‎ای مرتبط با ان می‌باشد، تا آخرین یافته‌های علمی در ارتباط با حوزه‌های مربوطه خود را با یکدیگر به اشتراک گذارند. امید است که این فصلنامه باعث ارتقای سطح علمی پژوهشگران گردد. به منظور نیل به این هدف، از پژوهشگران درخواست می شود که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای فرایند داوری و چاپ به این فصلنامه ارسال نمایند.

محورهای مجله تحلیل بازار سرمایه

۱. تحلیل ابزارهای بازار سرمایه (ابزارهای آتی، ابزار مشتقه، احتیار خرید، معاملات تاخت، ابزار مالی اسلامی و .....)

۲. تحلیل بودجه بندی سرمایه ای شرکتها و بنگاههای اقتصادی

۳. تحلیل سیاستهای مالی شرکتها (سیاست تامین مالی، سیاست سرمایه گذاری، سیاست تقسیم سود و ...)

۴. تحلیل ادغام ها و تجدید ساختارها در شرکتها

۵. تحلیل حوزه مالی رفتاری در شرکتها

۶. تحلیل انتخاب و مدیریت بهینه پرتفوی دارایی های مالی

۷. تحلیل وضعیت بازارها و نهادهای مالی (بیمه ها، بانکها، لیزینگ ها و ...)

۸. تحلیل ریسک و بازده (مدیریت ریسک) شرکتها

۹. تحلیل حقوق مالی شرکتها ( قوانین و مقررات حوزه مالی در شرکتها)

۱۰. مدلهای پیش بینی ورشکستگی، ادغام، انحلال، بازده و ....