دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول

پروانه انتشار فصلنامه تحلیل بازار سرمایه به شماره ثبت ۸۷۹۰۰ در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۰ صادر گردید. این فصلنامه با رویکرد علمی-پژوهشی و در راستای توسعه دانش مالی در ایران منتشر می شود،امید است که این فصلنامه باعث ارتقای سطح علمی پژوهشگران گردد. مقالات پژوهشی در حوزه مالی، پس از داوری تخصصی و در صورت تایید هیات تحریریه و سردبیر، به چاپ خواهد رسید فصلنامه تحلیل بازار سرمایه با احترام به قوانین اخلاق حرفه‌ای در نشریات و الزام و التزام به رعایت آنها از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی  پیروی می‌نماید.. لذا از کلیه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران گرامی درخواست می شود  مقاله های خود را جهت چاپ به این فصلنامه ارسال دارند.