دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد اهواز، دانشگاه آزاداسلامی، اهواز، ایران

2 گروه حسابداری، واحد مسجدسلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، مسجدسلیمان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تاثیر عدم اطمینان اقتصادی و تحریم‌های اقتصادی بر خطر سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1392 تا 1398 با استفاده از اطلاعات 119 شرکت منتخب پرداخته است. نتایج فرضیه‌های پژوهش نشان داد بین تحریم‌های اقتصادی و خطر سقوط قیمت سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به عبارتی در شرایطی که کشور با تحریم‌های اقتصادی مواجه هست، بالتبع هزینه‌های شرکت‌ها از جمله هزینه‌های تولید، دستمزد، بهای تمام شده محصولات و ... افزایش می‌یابد که در این شرایط ممکن است مدیران اخبار اقتصادی نامطلوب ناشی از این عوامل را تا مدتی مخفی نگه دارند و این مساله منجر به افزایش سقوط قیمت سهام می‌شود. همچنین نتایج نشان داد در شرایط عدم اطمینان اقتصادی خطر سقوط قیمت سهام افزایش یافته و معیارهای عدم اطمینان اقتصادی رابطه مثبت و معناداری با خطر سقوط قیمت سهام دارند. به عبارتی در شرایطی که عدم اطمینان اقتصادی ناشی از افزایش نرخ ارز، تورم و کاهش رشد اقتصادی وجود دشته باشد مدیران شرکت‌ها برای حفظ شغل و اعتبار حرفه‌ای خود ترجیح می‌دهند تا اخبار بد و منفی ناشی از این شرایط (مانند افزایش مواد اولیه، بهای تمام شده محصول، کاهش فروش، سود و نقدینگی) را از دید سهامداران و سرمایه‌گذاران مخفی نمایند که این مساله در نهایت منجر به افزایش سقوط قیمت سهام می-شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Investigating of Effect Economic Uncertainty and Economic Sanctions on Stock Price Crash Risk

نویسندگان [English]

  • Reza Salehi 1
  • Allah Karam Salehi 2

1 Department of Accounting, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

2 Department of Accounting, Masjed-Soleiman Branch, Islamic Azad University, Masjed-Soleiman, Iran

چکیده [English]

Abstract: This study examines the impact of economic uncertainty and economic sanctions on stock price crash risk in the Tehran Stock Exchange during 2014 to 2020 using data from 119 selected companies. The results show that there is a positive and significant relationship between economic sanctions and stock price crash risk. In other words, in a situation where the country is facing economic sanctions, consequently, the costs of companies, including production, wages, and product costs, etc., increase, that in these circumstances, managers may keep the unfavorable economic news caused by these factors hidden for some time, and this will lead to an increase in the stock price crash. The results also showed that in case of economic uncertainty, stock price crash risk increased and the criteria of economic uncertainty have a positive and significant relationship with the stock price crash risk. In other words, in a situation where there is economic uncertainty due to rising exchange, inflation rates and slowing economic growth, firm managers prefer to maintain their jobs and professional reputation, hide the bad and negative news caused by these conditions (such as rising raw materials, cost of goods, declining sales, profits, and liquidity) from the view of shareholders and investors, which ultimately leads to an increase in the stock price crash.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic uncertainty
  • Economic Sanctions
  • stock price Crash risk