دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، گروه حسابداری، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 گروه حسابداری، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

چکیده:

موضوع حضور زنان و نقش‌آفرینی این قشر در عرصه‌ی مسائل اقتصادی یکی از نقاط موردبحث در جامعه بوده است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش حضور زنان در هیئت‌مدیره شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران و تأثیر آن بر رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مدیریت سود در این شرکت‌ها می‌باشد. در این پژوهش اطلاعات مربوط به 131 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال‌های 1389 تا 1398 گردآوری‌شده است. مسئولیت اجتماعی با بررسی ابعاد مشارکت اجتماعی، روابط کارکنان، عملکرد محیط‌زیستی و ویژگی محصولات اندازه‌گیری شده است. نتایج آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهند که بین حضور زنان در هیئت‌مدیره با مدیریت سود و همچنین بین مسئولیت اجتماعی و مدیریت سود رابطه منفی و معناداری دارد اما حضور زنان در هیئت‌مدیره بر رابطه مسئولیت اجتماعی و مدیریت سود اثر معناداری ندارد. نتایج کلی حاصل از تحقیق بیانگر آن است که در شرکت‌هایی که حضور زنان در هیئت‌مدیره پررنگ‌تر است مدیریت سود کمتری وجود دارد از طرفی با توجه به اینکه زنان کمی در هیئت‌مدیره شرکت‌ها هستند، حضور آن‌ها نتوانسته است بر رابطه مسئولیت اجتماعی و مدیریت سود اثر معناداری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of female directors of companies listed on the Tehran Stock Exchange and its effect on the relationship between corporate social responsibility and earnings management

نویسندگان [English]

  • mohamadreza hoseinimasoom 1
  • ali taghavi moghadam 2

1 Assistant Professor of Accounting, Department of Accounting, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran

2 Department of Accounting, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran

چکیده [English]

The issue of women's economic presence and the role-playing of this group in the field of issues has been one of the topics of discussion in society. The main purpose of this study is to investigate the role of women in the board of directors of member companies of the Tehran Stock Exchange and its effect on the relationship between social responsibility and earnings management in these companies. In this study, information about 131 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 2010 to 2019 has been collected. Social responsibility is measured by examining the dimensions of social participation, employee relationships, environmental performance, and product characteristics. The results of hypothesis testing show that there is a negative and significant relationship between social responsibility and earnings management. But there is no significant relationship between the presence of women in the board of directors and earnings management. Also, the presence of women in the board of directors does not have a significant effect on the relationship between social responsibility and earnings management. The overall results of the study indicate that although corporate social responsibility has reduced earnings management but in companies where the presence of women on the board is more prominent, there is no less earnings management. On the other hand, given that there are few women on the board of directors of companies their presence has not been able to have a significant effect on the relationship between social responsibility and earnings management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Female directors
  • Corporate Social Responsibility
  • Accrual-based earnings management