دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، بناب، ایران

2 استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، بناب، ایران

چکیده

نظریه‌های اقتصادی پیش بینی می کنند که شهرت، نقش مهمی را در تعیین رفتار ایفا می کند و همچنین شهرت براعمال متخصصان شرکتهای تجاری از جمله حسابرسان و تحلیلگران مالی و برتامین مالی از طریق سهام اثر می گذارد. یعنی شرکت های مشهورتر از هزینه سرمایه کمتری برخوردارند چون شهرت بالا حاکی از کیفیت بهتر شرکت، انتقال مناسب شایستگی ها وانجام کسب وکار مطابق با منافع سهامداران است. از این رو، هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر شهرت شرکت بر هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش را شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران شکل داده است و نمونه ای شامل 114 شرکت فعال در صنایع مختلف به روش غربالگری(حذف سیستماتیک) طی دوره زمانی بین سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش رگرسیون چندگانه و با استفاده از نرم افزار Eviews نسخه نهم استفاده‌ شده است. یافته‌ها نشان دادند که شهرت شرکت بر هزینه سرمایه تاثیر معنادار و معکوسی دارد. بدین معنی که هرچه شهرت شرکت کاهش یابد نیاز شرکت به تامین مالی برای استقراض و تامین مالی حقوق صاحبان سهام بیشتر می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of company reputation on the cost of capital of companies listed on the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • bagher mokhtari 1
  • ali jafari 2

1 Master student of Accounting Department, Islamic Azad University, Bonab Branch, Bonab, Iran

2 Assistant Professor of Accounting, Islamic Azad University, Bonab Branch, Bonab, Iran

چکیده [English]

Economic theories predict that reputation plays an important role in determining behavior, and that reputation also influences the actions of corporate professionals, including financial auditors and analysts, and stock financing. This means that more famous companies have lower capital costs because high reputation indicates better company quality, proper transfer of competencies and doing business in accordance with the interests of shareholders. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of company reputation on the cost of capital in companies listed on the Tehran Stock Exchange. The statistical population of this research is formed by companies listed on the Tehran Stock Exchange and a sample of 114 companies active in various industries was selected by screening method (systematic elimination) during the period between 2014 and 2019. To test the research hypotheses, multiple regression method was used using Eviews software version 9. Findings showed that company reputation has a significant and inverse negative relationship with capital expenditure. This means that the lower the company's reputation, the greater the company's need for financing to borrow and finance equity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Company reputation
  • equity capital cost
  • Tehran Stock Exchange