دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد مسجدسلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، مسجدسلیمان، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان، مسجدسلیمان، ایران

3 کارشناس ارشد ‌حسابداری، دانشگاه‌آزاد‌اسلامی، واحد بین‌المللی خرمشهر- خلیج فارس، خرمشهر، ایران

چکیده

به حداکثر رساندن ثروت سهامداران و کاهش هزینه سرمایه از جمله اهداف مدیران مالی به شمار می رود. در این راستا، تصمیم گیری در مورد اهرم مالی (ساختار سرمایه) یکی از موثرترین راهکارها برای رسیدن به این اهداف است. از سوی دیگر، ارزش سهام شرکت و بازده موردانتظار سهامداران از عامل نقدشوندگی سهام نیز تاثیر می پذیرد. انتظار می رود، نقدشوندگی پایین-تر سهام منجر به استفاده نسبتاً بیشتری از بدهی گردد. علاوه بر این عدم تقارن اطلاعاتی دارای نقش کلیدی در نحوه تصمیم‌گیری مدیران درباره چگونگی تامین منابع مالی و تعیین ساختار سرمایه شرکت ‌می‌باشد. لذا این پژوهش به بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین نقدشوندگی سهام و اهرم مالی مازاد در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391 تا 1397 با استفاده از اطلاعات 133 شرکت منتخب پرداخته است. نتایج فرضیه‌های پژوهش نشان داد که بین نقد شوندگی سهام و اهرم مالی مازاد رابطه منفی و معنی داری وجود دارد و عدم تقارن اطلاعاتی این رابطه را تعدیل می‌کند و از شدت آن می‌کاهد. در واقع در شرکت‌هایی که عدم تقارن اطلاعاتی بالاست به دلیل عدم دسترسی همزمان همه افراد به اطلاعات و وجود عدم تقارن اطلاعاتی، باعث می‌شود تا تاثیر منفی نقدشوندگی بر اهرم مالی مازاد شدت کمتری بگیرد و از آن کاسته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect stock liquidity and excess leverage: Emphasis on information asymmetry

نویسندگان [English]

  • Allah Karam Salehi 1
  • Aliyar Mehdipour 2
  • Abbas Baharipour 3

1 Department of Accounting, Masjed-Soleiman Branch, Islamic Azad University, Masjed-Soleiman, Iran

2 MSc. Accounting, Islamic Azad University, Masjed-Soleiman Branch, Masjed-Soleiman, Iran

3 MSc. Accounting, Islamic Azad University, Khoramshar-Persian Gulf International Branch, Khoramshar, Iran

چکیده [English]

Maximizing shareholder wealth and reducing the capital cost are among the goals of financial managers. In this regard, deciding on financial leverage (capital structure) is one of the most effective ways to achieve these goals. On the other hand, the value of the company's stock and the expected return of shareholders are also affected by the stock liquidity factor. Lower stock liquidity is expected to lead to relatively greater use of debt. In addition, information asymmetry plays a key role in how managers make decisions about how to finance and determine the company's capital structure. Therefore, this paper investigates the effect of information asymmetry on the relationship between stock liquidity and excess leverage in the Tehran Stock Exchange during 2012 to 2018 using the information of 133 selected companies. The results show that there is a negative and significant relationship between stock liquidity and excess leverage and information asymmetry moderates this relationship and reduces its tensity. In fact, in companies with high information asymmetry, due to the lack of simultaneous access to information and the existence of information asymmetry, the negative impact of liquidity on excess leverage is less tensity and less.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Asymmetry
  • stock liquidity
  • Excess leverage