دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول

سخن سردبیر

نویسنده

گروه حسابداری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

عنوان مقاله [English]

Do you know financial Synergy?

نویسنده [English]

  • Parviz Saeedi